Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

VIDEO

VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA  - HỒNG ÂN VĨNH KHẤN  TRONG DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ NGÀY 16/6/2020

 

VIDEO THÁNH LỄ TẠ ƠN THIÊN CHÚA  - HỒNG ÂN VĨNH KHẤN 

TRONG DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ

THÁNH LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ TÂN ĐÔNG

DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIU-SE NGUYỄN NĂNG CHỦ TẾ

NGÀY 16/6/2020

 

 

Tin liên quan