Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

VIDEO

 VIDEO GIỚI THIỆU CÁC KHẤN SINH TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI TRONG DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ

 VIDEO GIỚI THIỆU CÁC KHẤN SINH TUYÊN KHẤN TRỌN ĐỜI

TRONG DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KI-TÔ

THÁNH LỄ ĐƯỢC CỬ HÀNH TẠI THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ TÂN ĐÔNG

DO ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIU-SE NGUYỄN NĂNG CHỦ TẾ

NGÀY 16/6/20220

 

Tin liên quan