Tông Đồ

  • HÌNH ẢNH VÀ HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI

    Cùng vui với các cụ trong những dịp lễ tết, với những phần quà bé nhỏ nhưng gói trọn sự yêu thương và quan tâm của mọi người xung quanh. Các cụ giống như những người bà, người má của các soeurs. Chúng ta cùng sống chung và cùng chia sẻ vui buồn với nhau .
    Xem thêm...
  • HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI

    Dòng sống theo LINH ĐẠO của Mẹ Á Thánh Teresa Calcutta
    Xem thêm...