Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hình Ảnh

Video

Thống kê

Tiểu Sử

  • DÒNG THỪA SAI BÁC ÁI CHÚA KITÔ

    Ngày 25/3/1996, Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã ký Quyết Định, công nhận Hội dòng là dòng thuộc Giáo phận Sài Gòn với tên gọi mới là Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, sống theo Linh đạo của Hội dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Teresa Calcutta . Có thể nói Đức cố Tổng Giám mục Phaolô là người khởi xướng cho Hội Dòng hình thành sống theo Linh đạo của Mẹ. Mẹ Teresa chính là người khởi lập Hội dòng cùng với Đức Cha Nicôla đã tạo điều kiện và cơ hội để có Hội Dòng hôm nay.
    Xem thêm...
  • MISSIONARIES OF CHRIST’S CHARITY – MCC

    Our Congregation as the Missionaeris of Christs Charity is a Religious Family belong to Archbishopdiocese in Viet Nam, we live the spiritually of Mother Teresa Calcutta with perpetual, public vows of charity, poverty, obedience and whole hearted and free service to the poorest of the poor... Mission of our Congeration:
    Xem thêm...