The Holy Family Community

  • The Holy Family Community-San Jose

    Có vài ơn gọi tại San Jose xin gia nhập Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô. Đầu năm 2012 Sr. Bề trên Mary Hà Thị Thanh Tịnh tổng phụ trách dòng đã sang San Jose gặp gỡ các ơn goi. Với nhu cầu các ơn gọi và nhu cầu phục vụ cho những cụ già cô đơn, neo đơn nghèo về tâm linh và vật chất.
    Xem thêm...