Ngày giỗ

NGÀY LỄ GIỖ CÁC ÔNG BÀ CỐ CỦA QUÝ SOEURS Tháng 09

NGÀY L GIỖ ÔNG BÀ CỐ CỦA QUÝ SOEURS

Tháng 09

Ngày

Tên Thánh

Ông/ Bà Cố Soeur

02/09

Maria

Bà cố Sr.M. Martinô ( Cố vấn 1)

04/09

Phêrô

Ông Cố Sr.  M. Anna Bùi thị Yến

07/09

Gioan Baotixita

Ông cố Sr. M. Matta Bùi Thị Tâm

09/09

Maria

Bà cố Sr.M. Martinô Bùi Thị Hạnh

12/09

Maria

Bà cố Sr.M. Albetô Nguyễn Thị Sáu

20/09

Giuse

Ông cố Sr.M. Martinô ( Cố vấn 1)

22/09

Phêrô

Ông cố Sr.M.Hilario Nguyễn Thị Hường

 

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê