Mẹ Lên Trời

  • CỘNG ĐOÀN MẸ LÊN TRỜI

    Được sự đồng ý của Đức Hồng Y Gioan Baotixita Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn và Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường thư mời của Cha Sở Stêphanô Nguyễn Văn Ri Giáo Xứ Phước Điền.
    Xem thêm...