Lời Nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN - NĂM B (Khánh Nhật Truyền Giáo)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. NĂM B

(Khánh Nhật Truyền Giáo)

 

Chủ Tế: Chúa Giêsu đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”. Chúng ta thành tâm cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Hội Thánh tiếp nối Chúa Giêsu hy sinh phục vụ mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành phần trong Hội Thánh biết nỗ lực hy sinh vì mọi người, theo gương Thầy Giêsu Chí Thánh.
  2. “Chén đắng Thầy uống, các con cũng sẽ uống”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu sẵn sàng chịu gian lao đau khổ với Chúa trong những thử thách của cuộc sống hằng ngày, để hiệp công cứu rỗi với Người.
  3. “Ai muốn làm lớn giữa chúng con thì phải làm người phục vụ các con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những vị có trách nhiệm trong Giáo Hội và xã hội/ biết hy sinh phục vụ như Lời Chúa dạy.
  4. “Mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Giacôbê và Gioan”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta biết tránh xa ghen tỵ và đố kỵ, và luôn sống yêu thương hòa thuận với nhau.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh phục vụ và hiến mạng sống để cứu rỗi chúng con. Chúng con hết lòng cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con biết sống theo gương Chúa luôn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê