Cộng Đoàn ĐỨC MẸ FATIMA (France)

 • CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ FATIMA

  Năm 2005, Đức Cha Jean Bonfils đã đến tuổi nghỉ hưu, ngài đã về lại vùng đất thân thương của Đức Mẹ Lộ Đức để tiếp tục làm công tác tông đồ cho khách hành hương.
  Xem thêm...

  Video

  Hỗ trợ trực tuyến

  Thống kê