Các Tin Mới

Toàn cảnh Linh địa La Vang trước ngày Đại lễ 15.08

ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 13-15/8/2017 CHỦ ĐỀ: “SỐNG TINH THẦN SỨ ĐIỆP FATIMA 1917 – 2017”

 

 

Toàn cảnh Linh địa La Vang trước ngày Đại lễ 15.08

 
 
ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 13-15/8/2017
 

CHỦ ĐỀ: “SỐNG TINH THẦN SỨ ĐIỆP FATIMA 1917 – 2017”
………………………………………

CHỦ NHẬT, 13/8

06 giờ 00: Thánh lễ

8 giờ 00: Thánh lễ

10 giờ 00: Thánh lễ

14 giờ 00: Thuyết trình

17 giờ 00: Thánh lễ khai mạc Đại hội

20 giờ 00: Rước kiệu tôn thờ Thánh Thể
……………………..

THỨ HAI, 14/08

05 giờ 00: Thánh lễ

08 giờ 00: Thuyết trình

15 giờ 00: Đọc kinh lòng Chúa Thương Xót

16 giờ 15: Dâng hoa kính Đức Mẹ

17 giờ 00: Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên Trời

20 giờ 00: Diễn nguyện

21 giờ 30: Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót
…………………….

THỨ BA, 15/08

05 giờ 00: Rước kiệu Đức Mẹ La Vang

Thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

 

Hình ảnh: FB: Hoàng Beta

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê