Các Tin Mới

THÁNH LỄ KHẤN DÒNG - NGÀY 22/8/2008

THÁNH LỄ KHẤN DÒNG - NGÀY 22/8/2008

 

THÁNH LỄ KHẤN DÒNG - NGÀY 22/8/2008

 

TIÊN KHẤN & VĨNH KHẤN

 

 

Từ trái qua phải, các Tập sinh xin tuyên khấn lần đầu:

1. Chị M. Teresa Phạm Thị Kính

2. Chị M. Anna Hoàng Thị Lào

3. Chị M. Anna Trần Thị Xuân

4. Chị M. Phê rô Trần Thị Hương Thảo

5. Chị M. Teresa Lương Thị Dung

6. Chị M. Teresa Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

 

Từ trái qua phải, các Khấn Sinh  xin tuyên khấn  trọn đời:

1. Sr. M. Anna Nguyễn Thị Niên

2. Sr. M. Lucia Nguyễn Thị Kim Liên

3. Sr. M. Augustino Lê Thị Thúy

4. Sr. M. Raphael Trương Thị Mai Hương

 

Từ trái qua phải, các Khấn Sinh  xin tuyên khấn  trọn đời:

5. Sr. M. Matta Nguyễn Thị Thanh Thúy

6. Sr. M. Anna Nguyễn Thị Vòng

7. Sr. M. Rosa Bùi Thị Nhàn

8. Sr. M. Teresa Nguyễn Thị Anh Vy

Tin liên quan

Video

Hỗ trợ trực tuyến

Thống kê