BETANIA

  • CỘNG ĐOÀN BÊTANIA (MÁI ẤM TÌNH MẸ)

    Các cô cơ nhỡ được giáo dục nhân bản và hướng nghiệp tùy theo khả năng mỗi người; một số cô đã được các soeurs giúp tham vấn để hòa giải với gia đình, tìm lại được hạnh phúc sum họp.
    Xem thêm...